ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอมรรัตน์ ขีดโนนโจด
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :