ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุภาพร เชื้อคำเพ็ง
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :