ชื่อ - นามสกุล :นางนิศากร ชัยวี
ตำแหน่ง :ครู อันดับ คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและแผน